ഡിസിബി ബാങ്കിന്റെ ലാഭം ഉയര്‍ന്നു

By on April 16, 2018

ന്യൂഏജ് ന്യൂസ്‌

മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നാലാംപാദത്തില്‍ ഡിസിബി ബാങ്കിന്റെ ലാഭം 64 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. പ്രവര്‍ത്തന ലാഭം ശക്തമായത് നാലാംപാദ ലാഭത്തില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 53 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കായ ഡിസിബിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍ 23 ശതമാനം വര്‍ധന പ്രകടമായി . ബാങ്കിന്റെ നാലാം പാദത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭം 142 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 115 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
നാലാംപാദത്തില്‍ ബാങ്കിന്റെ അറ്റ പലിശ വരുമാനം 20 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 264 കോടി രൂപയായി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 220 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പലിശ ഇതര വരുമാനം 34 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 85 കോടി രൂപയായി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 63 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
പ്രതി ഓഹരി 0.75 രൂപ വീതം ലാഭ വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അനുമതി നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

Follow Us