• യാത്രകളില്‍ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ്ജ്‌ ചെയ്യാനായി സോളാര്‍ ബാഗുകള്‍

    ബംഗളൂരു: യാത്രയ്‌ക്കിടെ മൊബൈല്‍ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ചാര്‍ജ്‌ തീര്‍ന്ന്‌ ബുദ്ധിമുട്ട്‌ അനുഭവിക്കാത്തവര്‍ കുറവായിരിക്കും. ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചാര്‍ജ്ജ്‌ ചെയ്യാന്‍ സ്ഥലം തേടി പോയ അനു�വവും നിങ്ങള്‍ നേരിട്ടുാകും.എന്നാല്‍ യാത്രക്കിടയിലെ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി ഇതാ വരുന്നു സോളാര്‍ ബാഗുകള്‍. സോളാര്‍ ബാഗോടെന്ന്‌ ചോദിച്ച്‌ നെറ്റി ചുളിക്കുകയൊന്നും വേ.കാരണം...

    • Posted 4 years ago
    • 0
Follow Us