• മാസ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ഐപിഒ യ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം

    മുംബൈ: മാസ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസിന്റെ പ്രഥമ ഓഹരി വില്‍പ്പനയ്ക്ക് നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. അവസാന ദിനത്തോടെ ഐപിഒ 75.63 മടങ്ങ് അധിക വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. 460 കോടി രൂപയുടെ ഐപിഒയില്‍ 71,24910 ഓഹരികളാണ് ഇഷ്യു ചെയ്തിരുന്നത്. അതേസമയം 53.88 കോടി ഓഹരികള്‍ക്ക് ബിഡ് ലഭിച്ചു. ക്യുഐബിയ്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരുന്ന...

    • Posted 5 months ago
    • 0
Follow Us