• ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിന്റെ ലാഭത്തില്‍ 47% വര്‍ധന

    മുംബൈ: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ എഫ്എംസിജി സ്ഥാപനമായ ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിന്റെ ലാഭം ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം രണ്ടാംപാദത്തില്‍ 46.93 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത മൊത്ത ലാഭം 45.71 കോടി രൂപയാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവില്‍ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 31.11 കോടി രൂപയായിരുന്നു. രണ്ടാംപാദത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 433.83...

    • Posted 6 months ago
    • 0
Follow Us