• എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ലാഭത്തില്‍ 20% വര്‍ധന

  മുംബൈ: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കായ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം രണ്ടാംപാദത്തില്‍ 20.1 ശതമാനം ലാഭ വളര്‍ച്ച രേഖപെടുത്തി. സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തില്‍ ബാങ്കിന്റെ ലാഭം 4151 കോടി രൂപയാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവില്‍ ബാങ്കിന്റെ ലാഭം 3,455 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തിലെ ബാങ്കിന്റെ മൊത്തം നിഷ്‌ക്രിയ...

  • Posted 6 months ago
  • 0
 • ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് ബാങ്കിന്റെ ലാഭത്തില്‍ 25% വര്‍ധന

  മുംബൈ: സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കായ ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് ബാങ്കിന്റെ ലാഭം ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം രണ്ടാപാദത്തില്‍ 25 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 880.1 കോടി രൂപയായി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവില്‍ ബാങ്കിന്റെ  ലാഭം 704.3 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തില്‍ ബാങ്കിന്റെ അറ്റ പലിശ വരുമാനം 24.7 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1,821 കോടി...

  • Posted 6 months ago
  • 0
Follow Us