• വ്യാപാര രംഗത്ത് മര്യാദരാമനായി ചൈന, ഇറക്കുമതി തീരുവയില്‍ കുറവ്​ വരുത്തി

    ബീജിങ്​: വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയില്‍ കുറവ്​ വരുത്തി ചൈനീസ്​ സര്‍ക്കാര്‍. 187 ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയാണ്​ ചൈന കുറച്ചത്​. കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ മുതല്‍ കോഫി മേക്കറുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവയുടെ നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്​. 17.3 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന്​ 7.7 ശതമാനമായാണ്​ നികുതി കുറച്ചിരിക്കുന്നത്​. ഡിസംബര്‍ ഒന്ന്​ മുതല്‍ പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ നിലവില്‍ വരും. ഇറക്കുമതി...

    • Posted 4 months ago
    • 0
Follow Us