• സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു വരവിന്റെ പാതയിലെന്ന് ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍

    ന്യൂഡല്‍ഹി: വരും പാദങ്ങളില്‍ വളര്‍ച്ച മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനകള്‍ കണ്ടു തുടങ്ങിയതായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ഊര്‍ജിത് പട്ടേല്‍. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആദ്യ പാദത്തില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയായ 5.7 ശതമാനത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച എത്തിയിരുന്നു.എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തിരിച്ച് വരവിന്റെ പാതയിലാണ് എന്ന്...

    • Posted 5 months ago
    • 0
Follow Us