TECHNOLOGY

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ സീരീസ് നിർത്തലാക്കിയേക്കുമെന്ന് ടെക് വിദഗ്ധർ; ഭാവിയുടെ സാധ്യത എആർ ഗ്ലാസുകൾ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കമ്പനി

13 Nov 2019

ന്യൂഏജ് ന്യൂസ്, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദശകങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച ടെക് ഉൽപന്നമാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണുകൾ. സ്മാർട് ഫോണുകളെ ആദ്യം ജനപ്രിയമാക്കിയ ഫോൺ സീരീസ് ആണ് ഐഫോൺ. ആപ്പിൾ ഫോണുകൾക്കായി മാത്രമല്ല, മറ്റ് നിരവധി ഗാഡ്‌ജറ്റുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായും ആഗോള വിപണി തുറന്നു. പക്ഷേ, സിലിക്കൺ വാലിയിലെ കുപെർട്ടിനോ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയായ ആപ്പിൾ ഭാവിയിൽ ഐഫോൺ സീരീസ് നിർത്തലാക്കുമെന്നാണ് ടെക് വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം.

ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള ചെറിയ സൂചനകൾ കമ്പനി അടുത്തിടെ നടത്തിയിരുന്നു. ആപ്പിൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഉൽ‌പന്നം 2022 ലും പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് 2023 ലും പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ചോർന്ന വിവരമനുസരിച്ച് എആർ ഗ്ലാസുകൾ ആപ്പിളിന്റെ ഐക്കണിക് ഐഫോണുകളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം ഗ്ലാസുകളുടെ കഴിവുകൾ ഐഫോണുകളെ കാലഹരണപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

എആർ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർഥ ലോകത്തിനു മുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഒരു വെർച്വൽ ലെയറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ റോഡ് നാവിഗേഷൻ സജ്ജമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ തത്സമയം മികച്ച ഡീലുകൾ നേടാം. ഒബ്‌ജക്റ്റ് അളവുകൾ അളക്കാൻ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി നിലവിലുള്ള ഐഫോണുകളിൽ എആർ സവിശേഷതകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആപ്പിൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതെ, ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഭാവി ആണെന്ന് ആപ്പിൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് സിഇഒ ടിം കുക്ക് ശക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. മാത്രമല്ല ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ വിൽപന കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഇനിയുള്ള കാലം എആറിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ആപ്പിളിന്റെ നീക്കം.

ഐഫോണുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച് ധരിക്കാനാവുന്ന എആർ ഡിവൈസുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ ആപ്പിളിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ഐഫോണുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഗ്ലാസുകൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഗ്ലാസുകൾ ജനപ്രിയമാകുന്നത് വരെ ആപ്പിൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. നിലവിൽ കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് വർഷമെങ്കിലും പുതിയ ഐഫോണുകൾ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പുത്തൻ തരംഗമായി ജിഎഫ്ആർജി വീടുകൾ, ചെലവിലെ ലാഭവും നിർമ്മാണത്തിലെ മിന്നൽവേഗവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമാകുന്നു, പ്രളയം മലയാളിയുടെ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ