ECONOMY

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പിഎല്‍ഐ സ്കീമിനായി കൂടുതൽ വിദേശ കമ്പനികൾ രംഗത്ത്; സർക്കാർ ലക്ഷ്യം 11 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉത്പാദനം

Newage News

01 Aug 2020

ഫോണ് നിര്മാണത്തിനായി ആപ്പിളുമായി കാരാറിലേര്പ്പെട്ട കമ്പനികളും സാംസങ്, ലാവ, ഡിക്സോണ് തുടങ്ങിയവയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യ(പിഎല്ഐ)ത്തിനായി ശ്രമം തുടങ്ങി.

ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്ന നിര്മാണമേഖലയിലെ ഉണര്വിനായി സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വന്കിട കമ്പനികള് ആനുകൂല്യത്തിനായി ഇലക്ട്രോണിക്, ഇന്ഫോര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയങ്ങളെ സമീപിച്ചത്.

50,000 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുള്ളില് കമ്പനികള്ക്ക് നല്കുക. ഏപ്രിലിലാണ് പദ്ധതി സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുള്ളില് 11 ലക്ഷം കോടി മൂല്യമുള്ള മൊബല് ഡിവൈസുകളും ഘടകഭാഗങ്ങളും നിര്മിക്കാനാണ് ഈ കമ്പനികള് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. 12 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മൂന്നു ലക്ഷം പേര്ക്ക് നേരിട്ടം ഒമ്പതു ലക്ഷം പേര്ക്ക് പരോക്ഷമായുമാണ് തൊഴിലവസരമുള്ളത്.

സാംസങ്, ഫോക്സ്കോണ്, ഹോന്ഹായ്, റൈസിങ് സ്റ്റാര്, വിസ്ട്രോണ്, പെഗട്രോണ് തുടങ്ങിയ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് രംഗത്തുള്ളത്. ഇന്ത്യന് കമ്പനികളായ ലാവ, ഡിക്സോണ് ടെക്നോളജീസ്, മൈക്രോമാക്സ് തുടങ്ങിയവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാന് ശ്രമംനടത്തുന്നുണ്ട്.

ഒമ്പതുലക്ഷം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള മൊബൈല് ഫോണുകളാണ് അഞ്ചുവര്ഷത്തിനുള്ളില് കമ്പനികള് നിര്മിക്കുക. 15,000രൂപയ്ക്കുംമുകലിലുള്ളവയായിരിക്കും ഈവിഭാത്തില്. 15,000 രൂപയ്ക്കുതാഴെയുള്ള മൊബൈല് ഫോണുകളുമുണ്ടാകും. ഇവയുടെ മൊത്തം മൂല്യം രണ്ടു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതാകുമെന്നാണ് കമ്പനികള് നല്കിയ വിശദാംശങ്ങളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഇതില് ഫോക്സ്കോണ്, വിസ്ട്രോണ്, പെഗട്രോണ് എന്നിവ ആപ്പിളിനുവേണ്ടി ഐ ഫോണ് നിര്മിക്കാന് കരാറേറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ്. തായ്വാന് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പെഗാട്രോണ് ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയില് നിക്ഷേപംനടത്തുന്നത്.

ആഗോള തലത്തില് മൊബൈല് ഫോണ് വില്പന വരുമാനത്തില് 60ശതമാനത്തോളം വിഹിതമുള്ള കമ്പനികളാണ് ഐഫോണും സാംസങും.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

BIG BREAKING: മറൈൻഡ്രൈവിൽ അബാദ്, ഡിഡി, പുർവ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്... തേവരയിൽ ചക്കൊളാസ്, മേത്തർ, സ്‌കൈലൈൻ... KCZMAയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ; മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ് വിധി സംസ്ഥാനത്ത് റിയാൽറ്റി മേഖലയുടെ അടിവേരിളക്കുമെന്ന ഭീതി ശക്തം
ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി; രാജ്യത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിവർഷമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രണ്ടക്കത്തിൽത്തന്നെ, കാൻസറിനെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവെന്നും റിപ്പോർട്ട്
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം; കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സീസണില്‍ എത്തിയത് 26 ആഡംബര കപ്പലുകളും 35000ല്‍ ഏറെ സ‌ഞ്ചാരികളും, കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ