TECHNOLOGY

അണ്ടർ സ്ക്രീൻ ക്യാമറ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി ഹുവാവേ

Newage News

14 Sep 2020

യർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഡിവൈസുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹുവാവേ എന്നും മുന്നിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്ക് കീഴിലായി ക്യാമറ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹുവാവെ. ഈ ഫോണിൽ അഞ്ച് റിയർ ലെൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ ടെക് മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇതിനുമുൻപ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ 9.1 പ്യൂവർവ്യൂ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലാണ്.

പുതിയ ഡിവൈസിൻറെ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ പൂർണ്ണമായും സ്‌ക്രീനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സെൽഫി ക്യാമറയ്‌ക്കായി ഒരു നോച്ചും പഞ്ച് ഹോളും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് വരുന്നത്. പകരമായി, മുൻ ക്യാമറ സെൻസർ വരുന്നത് ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്ക് കീഴിലായിരിക്കും. 32 മെഗാപിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസാണ് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഈ ഹുവാവേ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിന്റെ മുകളിലും താഴെയുമായി ബെസലുകളുപയോഗിച്ച് വശങ്ങളിൽ ഒരു വളഞ്ഞ എഡ്ജ് ഡിസ്‌പ്ലേ വരുന്നു.

ഹുവാവേ അയച്ച വെർച്വൽ ഡ്രോയിംഗുകളിൽ ഡിവൈസ് മൂന്ന് മോഡൽ വേരിയന്റുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഓരോന്നിനും പിന്നിലെ ക്യാമറകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡിവൈസ് ചാർജു ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെ യുഎസ്ബി-സി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, കൂടെ ഒരു സ്പീക്കറും ഇവിടെ കാണാം. മുകളിലും താഴെയുമായി ഒരു മൈക്രോഫോൺ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മുകളിൽ 3.5 എംഎം ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹുവാവേയുടെ ഈ പുതിയ സ്മാർട്ഫോണിനെ മൊബൈൽ പ്രേമികൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പുത്തൻ തരംഗമായി ജിഎഫ്ആർജി വീടുകൾ, ചെലവിലെ ലാഭവും നിർമ്മാണത്തിലെ മിന്നൽവേഗവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമാകുന്നു, പ്രളയം മലയാളിയുടെ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ