TECHNOLOGY

ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് കനത്ത ആഘാതം; 4,196 മണിക്കൂർ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചപ്പോൾ നഷ്ട്ടം 9,200 കോടി

Newage News

14 Jan 2020

ഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികളാണ്. 2019 ൽ രാജ്യം ഒന്നിലധികം ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഷട്ട്ഡൗണുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത നാശമുണ്ടാക്കി.

ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ സാമ്പത്തികമായി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം പരിശോധിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ടോപ്പ് 10 വിപിഎൻ ആണ് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഷട്ട്ഡൗൺ ടൂളിനൊപ്പം നെറ്റ്ബ്ലോക്കിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കിയത്. ലോക ബാങ്ക്, ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ, യൂറോസ്റ്റാറ്റ്, യുഎസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ നഷ്ടത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ആദ്യത്തേത് ആഫ്രിക്കയാണ്. 300 കോടി ഡോളറിലധികം നഷ്ടമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇറാഖിന് 230 ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഇന്ത്യക്ക് 130 കോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 92,000 കോടി രൂപ) നഷ്ടമുണ്ടായത്. നഷ്ടം നേരിട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ, യഥാർഥ കണക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2019 ൽ ഇന്ത്യയിൽ 100 ലധികം ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത ബ്ലാക്ക് ഔട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 4,196 മണിക്കൂർ ഇന്റർനെറ്റ് സമയമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്.

ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതലുള്ള കശ്മീരിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി രാജ്യത്തിന് 110 കോടി ഡോളർ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് വരെ, കശ്മീർ 51ലധികം ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ കണ്ടു. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കി. ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമുള്ള അടിസ്ഥാന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആളുകൾ ട്രെയിൻ വഴി ജമ്മുവിലെ ബനിഹാലിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്.

ജമ്മുവിലെ ബനിഹാലിലെ സൈബർ കഫേകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂറിന് 350 രൂപ വരെ ഈടാക്കിയിരുന്നു. സി‌എ‌എ, എൻ‌ആർ‌സി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിസംബറിൽ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഉത്തർപ്രദേശ്, അസമും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണിന്റെ ഫലമായി 102 ദശലക്ഷം ഡോളർ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ടിന് 63 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പുത്തൻ തരംഗമായി ജിഎഫ്ആർജി വീടുകൾ, ചെലവിലെ ലാഭവും നിർമ്മാണത്തിലെ മിന്നൽവേഗവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമാകുന്നു, പ്രളയം മലയാളിയുടെ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ