ECONOMY

ജിഎസ്ടി വരുമാന നഷ്ടം: കേന്ദ്ര നിർദേശം കേരളം അംഗീകരിച്ചു

Newage News

26 Nov 2020

ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയത് മൂലമുണ്ടായ വരുമാനനഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ- ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്കൾ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഈ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 25 ആയി.നിയമസഭകളോട് കൂടിയ 3 കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും (ഡൽഹി,ജമ്മുകാശ്മീർ, പുതുച്ചേരി) ഓപ്ഷൻ- ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയത് മൂലമുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ട തുക, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക വായ്പ ജാലകം വഴി, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 2020 ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ഈ ഈ ജാലകം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. ഇതുവഴി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നാല് ഗഡുക്കളായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 24,000 കോടി രൂപ കടമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 2020 ഒക്ടോബർ 23, നവംബർ 2, നവംബർ 9,  നവംബർ 23 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി, ഓപ്ഷൻ-ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ തുക കൈമാറി. അടുത്തഘട്ടം കടമെടുക്കൽ വഴി സംഭരിക്കുന്ന തുക, ഇനിമുതൽ കേരളത്തിനും പശ്ചിമബംഗാളിനും ലഭിക്കും.

ഓപ്ഷൻ- ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴി ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പാക്കിയത് മൂലമുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേക ജാലക സംവിധാനം വഴി വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. കൂടാതെ, 2020 മെയ് 17ന് ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച 2 ശതമാനം അധിക വായ്പയിൽ നിന്ന്, സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 0.50% അവസാന ഗഡുവായി നിരുപാധികം വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അനുമതിയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക വായ്പ ജാലകത്തിനു പുറമെയാണിത്. കേരളവും പശ്ചിമബംഗാളും ഓപ്ഷൻ- ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിന്  4522 കോടി രൂപയും, ( കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 0.5%), പശ്ചിമ ബംഗാളിന് 6,787 കോടി രൂപയും( പശ്ചിമബംഗാളിലെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 0.5%) അധിക വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുമതി നൽകി.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

BIG BREAKING: മറൈൻഡ്രൈവിൽ അബാദ്, ഡിഡി, പുർവ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്... തേവരയിൽ ചക്കൊളാസ്, മേത്തർ, സ്‌കൈലൈൻ... KCZMAയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ; മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ് വിധി സംസ്ഥാനത്ത് റിയാൽറ്റി മേഖലയുടെ അടിവേരിളക്കുമെന്ന ഭീതി ശക്തം
ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി; രാജ്യത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിവർഷമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രണ്ടക്കത്തിൽത്തന്നെ, കാൻസറിനെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവെന്നും റിപ്പോർട്ട്
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം; കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സീസണില്‍ എത്തിയത് 26 ആഡംബര കപ്പലുകളും 35000ല്‍ ഏറെ സ‌ഞ്ചാരികളും, കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ