TECHNOLOGY

ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി സ്നാപ്ചാറ്റ്; പ്രതിദിന ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 120% വർധിച്ചു

Newage News

26 May 2020

ഫോട്ടോ മെസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഇന്ത്യ ബിസിനസിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചു, രാജ്യത്തെ ദൈനംദിന സജീവ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറ (ഡിഎയു) മാർച്ചിൽ 120 ശതമാനം ഉയർന്നുവെന്ന് കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരികമായി പ്രസക്തമായ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപഴകൽ, പങ്കാളിത്തം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ ടീമിനെ വിപുലീകരിക്കുകയാണെന്ന് സ്നാപ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നാന മുരുകേശൻ പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ 120 ശതമാനം വർധനയോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ച കണ്ടുകഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാർച്ചുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലിയ നേട്ടമാണ്. മുംബൈ ഓഫിസിലെ ടീമിലേക്ക് പുതിയ  ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചു. സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ടീം, സെയിൽസ്, ക്രിയേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ടീം, കണ്ടെന്റ് ടീം എന്നിവയിലേക്കായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്‌നാപ്ചാറ്റിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയാണ് സ്‌നാപ്പ്. കണ്ടെന്റ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഫോട്ടോകൾ പങ്കിടാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് സ്നാപ്ചാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആപ്പിൽ ഫിൽട്ടറുകളും ലെൻസുകളും ലഭ്യമാണ്. മാർച്ച് പാദത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി 400 കോടി സ്നാപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ 22.9 കോടി പ്രതിദിന സജീവ ഉപയോക്താക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രതിവർഷം 3.9 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 20 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ ടീം സാംസ്കാരികമായി പ്രസക്തമായ ഉൽ‌പ്പന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ‌, ക്രിയേറ്റീവ് ടൂളുകൾ‌, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപഴകൽ‌, പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിൽ‌ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഞങ്ങൾ‌ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ‌ കൂടി തുടങ്ങി. സാംസ്കാരിക നിമിഷങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ക്രിയേറ്റീവ് ടൂളുകൾ‌ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക മീഡിയ ബ്രാൻഡുകൾ, പരസ്യദാതാക്കൾ, ഒഇഎം, ടെലികോം കമ്പനികൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുരുകേശൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും 11 ലെൻസ് സ്റ്റുഡിയോ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: India daily active user base grew 120% in March on annual basis: Snapchat

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പുത്തൻ തരംഗമായി ജിഎഫ്ആർജി വീടുകൾ, ചെലവിലെ ലാഭവും നിർമ്മാണത്തിലെ മിന്നൽവേഗവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമാകുന്നു, പ്രളയം മലയാളിയുടെ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ