CORPORATE

കാര്‍വി നടത്തിയത് അതീവ ഗുരുതര വെട്ടിപ്പെന്ന് സെബി; പണം വകമാറ്റിയത് റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക്

29 Nov 2019

ന്യൂഏജ് ന്യൂസ്, പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി (പി‌ഒഎ) പരിമിത ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്നതിന് കാർവി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗിന് ഇടക്കാല ആശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ (എസ്എടി) സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് (സെബി) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായും അവർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ട്രേഡുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 22 ലെ ഓർഡർ വഴി കാർവിയെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സെബി വിലക്കിയിരുന്നു.

അംഗീകാരമില്ലാതെ വിവിധ വായ്പദാതാക്കള്‍ക്ക് പണയം വച്ചുകൊണ്ട് കാർവി ക്ലയന്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ഈ ഇടപാടുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 2,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ്. ചില സെക്യൂരിറ്റികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ വരുമാനം കാർവിയുടെ സ്വന്തം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവര്‍ മാറ്റി. ഇതും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്. കാര്‍വി നടത്തിയത് അതീവ ഗുരുതരമായ വെട്ടിപ്പാണെന്നാണ് സെബി കണ്ട‍െത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാര്‍വിയുടെ ക്ലയ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ നിക്ഷേപകരുടെ ഇടയില്‍ ആശങ്കയും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സാമ്പത്തിക ഇടനിലയുടെ ഗുണനിലവാരം സമ്പാദ്യത്തിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ നിക്ഷേപത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ വാങ്ങിയ ഓഹരികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണമാണ് കാർവി ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നത്. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപാരം നടത്തുന്നതില്‍ നിന്നും സെബി സ്ഥാപനത്തെ തടഞ്ഞു. 

ഉൽ‌പാദനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകമായ മൂലധനത്തിനും ഗുരുതരമായ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ ക്രമക്കേട് വ്യക്തമാകുന്നു. കാർവി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ലിമിറ്റഡിലെ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലുളള സമാനമായ രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സ്വന്തം ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ പ്രശ്‌നത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു. പി‌എം‌സി ബാങ്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, നിക്ഷേപം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന‌ ഇത്തരം വെട്ടിപ്പുകള്‍‌ ദീർഘകാലമായി നിക്ഷേപകരില്‍ ചെലുത്തുന്ന ദോഷകരമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് നയരൂപകർ‌ത്താക്കളും നിയന്ത്രണ ഏജന്‍സികളുംം‌ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story