FINANCE

കാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുവാന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡ്

Ajith Kumar

22 Aug 2021

മുംബൈ: ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുവാന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അടുത്ത പത്ത് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാകും. പഴയ രീതിയിലുള്ള സൈ്വപ്പിംഗ് പ്രക്രിയയില്‍ നിന്നും മാറി കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതത്വവും ശേഷിയുള്ളതുമായ കാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍നങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

ഘട്ടം ഘട്ടമായായിരിക്കും ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. കാര്‍ഡുമായി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മെറ്റാലിക് ടാപ്പില്‍ വിവരങ്ങള്‍ സംഭരിക്കുവാന്‍ ബാങ്കുകളെ അനുവദിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കാലം മാറി. സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ഏറെ മുന്നോട്ടു വളരുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ തരത്തിലുള്ള കാര്‍ഡ് സങ്കേതങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രബലമായി ലോകമെങ്ങും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. കോണ്‍ടാക്ട്‌ലെസ് പെയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങള്‍, മൈക്രൊ ചിപ്പുകള്‍, ബയോ മെട്രിക് ഐഡിന്റിഫിക്കേഷന്‍ തുടങ്ങിയ പുതിയ സങ്കേതങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകള്‍ കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡ് അടുത്തിടെ പങ്കുവച്ച ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

കാര്‍ഡുകളുടെ സ്വൈപ്പിങ് രീതി ഇതുവരെ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. പുതുതായി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡുകളിലും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകള്‍ ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ 2024 മുതല്‍ അവ കാര്‍ഡുകളില്‍ ഓപ്ഷണല്‍ ആയി മാറും. 2029 ആകുമ്പോഴേക്കും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രാപ്പുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയ കാര്‍ഡുകളായിരിക്കും മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. 10 വര്‍ഷത്തോളമുള്ള ഈ കാലയളവില്‍ ചിപ്പ് കാര്‍ഡിലേക്ക് മാറുവാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും മതിയായ സമയം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

ചിപ്പ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അടങ്ങിയ കാര്‍ഡുകളായിരിക്കും ഇനി സാര്‍വത്രികമാകുക. മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതത്വം സ്ട്രിപ്പ് കാര്‍ഡുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ചിപ്പ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ ഇടപാടിനും പ്രത്യേകം ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ കോഡ് ഉണ്ടാകുകയും അത് ബാങ്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

അത്തരം ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ കോഡുകള്‍ വ്യാജമായി തയ്യാറാക്കാന്‍ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പുകളേക്കാള്‍ ഏറെ പ്രയാസകരമാണ്. കൂടാതെ റീട്ടെയിലറുടെ പെയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും ഹാക്കര്‍മാര്‍ മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് അവ തടയിടുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഈ സുരക്ഷയുടെ അടിത്തറ.

1960കളില്‍ തന്നെ ചിപ്പുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാ ടെര്‍മിനുകളിലുകളിലും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന പരിമിതി കാരണം അവയ്ക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുവാന്‍ വീണ്ടും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ വേണ്ടി വന്നു.

അതിനാലാണ് ആഗോള തലത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഇഎംവി സംവിധാനം തയ്യാറാക്കിയത്. മാസ്റ്റര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ആഗോള തലത്തില്‍ 86 ശതമാനം മുഖാ മുഖാ കാര്‍ഡ് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഇഎംവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story