ECONOMY

ദേശീയ വ്യവസായ ഇടനാഴി കൊച്ചി വരെ നീട്ടും: മുഖ്യമന്ത്രി

Newage News

23 Sep 2020

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ തുടര്ച്ചയായ ശ്രമഫലമായി ദേശീയ വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ ഒരുഭാഗം കൊച്ചിവരെ നീട്ടാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. കൊച്ചി - സേലം ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശത്തും കേരളത്തിന്റെ സംയോജിത ക്ലസ്റ്റര് യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നതോടെ കേരളത്തില് 10,000 പേര്ക്ക് നേരിട്ട് ജോലി ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി 1872 ഏക്കര് പാലക്കാട്ടും 500 ഏക്കര് എറണാകുളത്തും ഏറ്റെടുക്കും. 10,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കിന്ഫ്രയ്ക്കാവും പദ്ധതിയുടെ ചുമതല. പണം കിഫ്ബി വഴി ലഭ്യമാക്കും.

160 കിലോമീറ്ററായിരിക്കും വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ നീളം. പദ്ധതിയുടെഭാഗമായി സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികള് തുടരുകയാണ്. ഏകജാലക സംവിധാനം വഴിയാവും അനുമതികള് നല്കുക.

വ്യവസായ ഇടനാഴിയിലെ ആദ്യ വ്യവസായ നഗരമായ ഗിഫ്റ്റ് (കൊച്ചി ഗ്ലോബല് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഫിനാന്സ് ആന്ഡ് ട്രേഡ്) യാഥാര്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി 220 ഹെക്ടര് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും. അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയില് ഏറ്റെടുക്കല് പൂര്ത്തിയാകും.

പദ്ധതി യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വാണിജ്യ - വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി കൊച്ചി മാറും. 1.20 ലക്ഷം പേര്ക്ക് നേരിട്ടും 3.60 ലക്ഷം പേര്ക്ക് പരോക്ഷമായും ഗിഫ്റ്റിലൂടെ തൊഴില് ലഭിക്കുമെന്നും കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

BIG BREAKING: മറൈൻഡ്രൈവിൽ അബാദ്, ഡിഡി, പുർവ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്... തേവരയിൽ ചക്കൊളാസ്, മേത്തർ, സ്‌കൈലൈൻ... KCZMAയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ; മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ് വിധി സംസ്ഥാനത്ത് റിയാൽറ്റി മേഖലയുടെ അടിവേരിളക്കുമെന്ന ഭീതി ശക്തം
ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി; രാജ്യത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിവർഷമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രണ്ടക്കത്തിൽത്തന്നെ, കാൻസറിനെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവെന്നും റിപ്പോർട്ട്
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം; കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സീസണില്‍ എത്തിയത് 26 ആഡംബര കപ്പലുകളും 35000ല്‍ ഏറെ സ‌ഞ്ചാരികളും, കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ