ECONOMY

ജി ഫോം നല്കി സ്വകാര്യ ബസുകൾ സര്വീസ് നിര്ത്തുമ്പോൾ നഷ്ടം സര്ക്കാരിനും തൊഴിലാളികള്ക്കും; അനുബന്ധ മേഖലകളിലും വലിയ തൊഴിൽ, വരുമാന നഷ്ട്ടം

Newage News

09 Aug 2020

സ്വകാര്യബസ്സുടമകള് നഷ്ടം കുറയ്ക്കാന് ജി ഫോം നല്കി സര്വീസ് നിര്ത്തിവെയ്ക്കുമ്പോള് നഷ്ടം സര്ക്കാരിനും തൊഴിലാളികള്ക്കും. നികുതിയിനത്തില് ഒരുവര്ഷം നൂറുകോടിയോളം രൂപ സര്ക്കാരിന് ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായി പതിനായിരത്തോളം പേരുടെ തൊഴിലിനെയും ഇത് ബാധിക്കും.

എന്നാല് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പുതിയ നിര്ദേശമനുസരിച്ച് 2017 മുതലുള്ള ബസുകള്ക്ക് വിസ്തീര്ണം അനുസരിച്ചാണ് നികുതി. 48 സീറ്റുള്ള പുതിയ ബസുകള്ക്ക് ഈ രീതിയില് 36,000 രൂപയോളം നികുതി നല്കണം. നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഇന്ഷുറന്സ്, ക്ഷേമനിധി എന്നിവ അടച്ചതിന്റെ രസീതുകളും വേണം.

സര്വീസ് നിര്ത്തിയാല് ഇളവ്

33 സീറ്റ് വരെയുള്ള ബസുകള്ക്ക് ഡ്രൈവര്, കണ്ടക്ടര്, ക്ലീനര് എന്നിവര്ക്ക് 3,600 രൂപയാണ് ക്ഷേമനിധിയില് നല്കേണ്ടത്. വര്ഷത്തില് 70,000-75000 രൂപ ഇന്ഷുറന്സ് തുകയായും അടയ്ക്കണം. സര്വീസ് നിര്ത്തിവെച്ചാല് നികുതി, ഇന്ഷുറന്സ്, ക്ഷേമനിധി എന്നിവ അടയ്ക്കുന്നതില് ഇളവുകളുണ്ടാകും.

പ്രതിസന്ധിഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല് ഏതുസമയവും ജി ഫോം പിന്വലിച്ച് സര്വീസ് തുടരുകയും ചെയ്യാം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില് ബസുകള് കൂട്ടത്തോടെ കയറ്റിയിട്ടതോടെ സര്ക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ട ഈ വരുമാനമെല്ലാം ഇല്ലാതാകും.

തൃശൂര് ജില്ലയില് 1500 സ്വകാര്യബസുകളുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശകണക്ക്. ഡ്രൈവര്, കണ്ടക്ടര്, ക്ലീനര് എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തില് പണിയെടുക്കുന്ന അയ്യായിരത്തോളംപേരുണ്ട്. വര്ക്ക്ഷോപ്പുകള്, ടയര് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കാര്, ഗ്രീസിട്ട് നല്കുന്നവര് തുടങ്ങി പരോക്ഷമായി സ്വകാര്യ ബസ് സര്വീസിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.

Content Highlights: Private Bus Sector Facing Heavy Crisis Due To Corona Pandemic

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

BIG BREAKING: മറൈൻഡ്രൈവിൽ അബാദ്, ഡിഡി, പുർവ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്... തേവരയിൽ ചക്കൊളാസ്, മേത്തർ, സ്‌കൈലൈൻ... KCZMAയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ; മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ് വിധി സംസ്ഥാനത്ത് റിയാൽറ്റി മേഖലയുടെ അടിവേരിളക്കുമെന്ന ഭീതി ശക്തം
ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി; രാജ്യത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിവർഷമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രണ്ടക്കത്തിൽത്തന്നെ, കാൻസറിനെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവെന്നും റിപ്പോർട്ട്
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം; കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സീസണില്‍ എത്തിയത് 26 ആഡംബര കപ്പലുകളും 35000ല്‍ ഏറെ സ‌ഞ്ചാരികളും, കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ