FINANCE

ആർബിഐ ധനനയ അവലോകന യോഗം ഇന്ന് മുതൽ; റിപ്പോനിരക്ക് കാൽ ശതമാനമെങ്കിലും കുറച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷകൾ

Newage News

03 Aug 2020

മുംബൈ: കൊവിഡ് തകർത്ത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കരകയറ്റാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് വീണ്ടും പലിശഭാരം കുറച്ചേക്കും. റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് അദ്ധ്യക്ഷനായ ആറംഗ ധനനയ നിർണയ സമിതിയുടെ (എം.പി.സി) യോഗം ഇന്ന് മുതൽ ആറാം തിയതി വരെ നടക്കും. ആറിന് ഉച്ചയോടെ ധനനയം പ്രഖ്യാപിക്കും. ബാങ്കുകൾ വായ്‌പാ പലിശനിരക്ക് നിർണയിക്കാൻ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്ന റിപ്പോനിരക്ക് കാൽ ശതമാനമെങ്കിലും കുറച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷകൾ.

കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ പലിശ കുറയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഒട്ടേറെ ഉത്തേജക നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ റിപ്പോ നിരക്കിലുണ്ടായ ഇളവ് 1.15 ശതമാനമാണ്. ജൂണിൽ നടക്കേണ്ട യോഗം, കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേയിൽ മുൻകൂറായി ചേരുകയും റിപ്പോനിരക്ക് 0.40 ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

മുഖ്യ പലിശനിരക്കുകൾ പരിഷ്‌കരിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃവില സൂചിക (റീട്ടെയിൽ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാണയപ്പെരുപ്പം ജൂണിൽ 6.09 ശതമാനമാണ്. ഇത് നാലു ശതമാനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, രണ്ടു ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്‌ന്നാലോ ആറു ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലോ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം പരിധിവിട്ടെങ്കിലും ഭവന, വാഹന, വ്യക്തിഗത വായ്‌പാ ഇടപാടുകാർക്ക് ആശ്വാസമേകാനായി പലിശനിരക്ക് താഴ്‌ത്താൻ തന്നെയാണ് സാദ്ധ്യതയെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


നിലവിലെ നിരക്കുകൾ

റിപ്പോ നിരക്ക് : 4.00%

റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ : 3.35%

സി.ആർ.ആർ : 3.00%

എസ്.എൽ.ആർ : 18.00%

എം.എസ്.എഫ് : 4.25%

ഇന്ത്യയുടെ ജി.ഡി.പി വളർച്ച നടപ്പുവർഷം (2020-21) നെഗറ്രീവിലേക്ക് ഇടിയുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ വിലയിരുത്തലുകൾക്കായാകും ആറിന് നിക്ഷേപക-സാമ്പത്തികലോകം പ്രധാനമായും കാതോർക്കുക.

മാർച്ച് മുതൽ ആഗസ്‌റ്ര് വരെയുള്ള വായ്‌പാ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച മോറട്ടോറിയം നീട്ടുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം. മോറട്ടോറിയം കാലത്തെ പലിശ കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ആറംഗ ധനനയ നിർണയ സമിതിയിലെ (എം.പി.സി) നാലു പേരുടെ അവസാന യോഗമാണ് ഈവാരം ചേരുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ ജനക് രാജ് ജൂണിൽ വിരമിച്ചു. സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളായ ഡോ. ഛേതൻ ഖാട്ടെ, രവീന്ദ്ര ധൊലാക്കിയ, പാമി ദുവ എന്നിവരുടെ കാലാവധി സെപ്‌തംബർ 30ന് തീരും. ഇവർക്ക് പുനർനിയമനം നൽകേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നാലംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കേന്ദ്ര സാമ്പത്തികാര്യ സെക്രട്ടറി തരുൺ ബജാജ് അദ്ധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story