CORPORATE

കൊറോണാക്കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാൻ വമ്പൻ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്; രാജ്യത്തെ ഒറ്റകെട്ടായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതിയുമായി ജിയോ

Newage News

24 Mar 2020

കോവിഡ്-19നെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വമ്പൻ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്. സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിരോധ കർമപദ്ധതിയാണ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർമപദ്ധതിയിൽ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ, ജിയോ, റിലയൻസ് ലൈഫ് സയൻസസ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, റിലയൻസ് ഫാമിലിയിലെ 6,00,000 അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ശക്തികളെ കമ്പനി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർമ പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ:

മുംബൈയിലെ സെവൻ ഹിൽസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ്-19 സൗകര്യം റിലയൻസ് സ്ഥാപിച്ചു. ക്രോസ് മലിനീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതും അണുബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കൂടുതൽ സജ്ജരാക്കുന്നതിനായി ആർ‌ഐ‌എൽ പ്രതിദിനം 100,000 ഫെയ്‌സ് മാസ്കുകളും സ്യൂട്ടുകളും വസ്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള നിരവധി വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കും.

താൽകാലിക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ജോലിയില്ലെങ്കിലുംനൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ആർ‌ഐ‌എൽ മിക്ക ജീവനക്കാരെയും വർക്ക്-ഫ്രം-ഹോം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി.

വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാനും പഠിക്കാനും ജിയോ ലോകനിലവാരമുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ജിയോ ഫൈബർ, ജിയോഫൈ, മൊബിലിറ്റി എന്നിവയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തും.

ഫൈബർ: ജിയോ ഫൈബർ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ള ഇടങ്ങളിൽ സർവീസ് ചാർജില്ലാതെ ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി (10 Mbps) ഈ അത്യാവശ്യ സമയത്തു നൽകും. നിലവിലുള്ള എല്ലാ ജിയോ ഫൈബർ വരിക്കാർക്കും, എല്ലാ പ്ലാനുകളിലുടനീളം ജിയോ ഇരട്ടി ഡാറ്റ നൽകും.

ജിയോയുടെ 4ജി ഡാറ്റ ആഡ്-ഓൺ വൗച്ചറുകളിൽ ഇരട്ടി ഡാറ്റ നൽകും. ഈ സേവനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി അധിക ചെലവില്ലാതെ ഈ വൗച്ചറുകളിൽ ജിയോ ഇതര വോയ്‌സ് കോളിംഗ് മിനിറ്റുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ രാജ്യമെമ്പാടും അവശ്യ ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ജിയോ മൊബിലിറ്റി സേവനങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ എമർജൻസി സർവീസ് വാഹനങ്ങൾക്കും റിലയൻസ് സൗജന്യ ഇന്ധനം നൽകും.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിലെ എല്ലാ 736 പലചരക്ക് കടകളിലും പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ മതിയായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കും.

പലചരക്ക് കടകൾ കൂടുതൽ സമയം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ പ്രവർത്തിക്കും. 

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു ഡെലിവറി ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം സജീവമാക്കും.

ഈ സമയത്ത്  രാജ്യത്തെ ഒറ്റകെട്ടായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ജിയോ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സംരംഭമാണ്  #CoronaHaaregaIndiaJeetega. വിദൂര ജോലി, വിദൂര പഠനം, വിദൂര ഇടപഴകൽ, വിദൂര പരിചരണം എന്നിവ അനുവദിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതവും ഉപയോഗപ്രദമായി തുടരുന്നതിന് സഹായിക്കും.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story